Het naleven van de Corona-maatregelen is lastig maar wel noodzakelijk...
Wilt u op een vriendelijke manier aandacht vragen voor de nieuwe regels binnen uw organisatie? Schakel dan de Anderhalve-Meter-Beter-Weters in

HOOX in het onderwijs


Roept u maar! De voorstelling.

Boven- & onderbouw voortgezet onderwijs

Twee ervaren improvisatie acteurs spelen scenes aan de hand van suggesties van de leerlingen.
Een boer en boerin in de Efteling? Geen probleem, wij maken er een scene van.
De scenes zijn grappig en laagdrempelig. De leerlingen voelen zich betrokken omdat ze invloed hebben op wat er te zien is en kunnen zelfs meespelen.
Deze voorstelling is erg geschikt voor grote groepen. Het maximum aantal leerlingen is honderdvijftig. Deze voorstelling kan in een theater, maar ook in de gymzaal gegeven worden en vraagt om weinig technische ondersteuning.

duur: 60 minuten per voorstelling
Aantal toeschouwers: minimaal 20, maximaal 300

Naar aanleiding van Roept u maar! De voorstelling voor het Schakel College, Tilburg

"De beide acteurs zijn een kei in improvisatietheater en zijn in staat om direct de mogelijkheden van het publiek te zien en te onderkennen en daarnaar te handelen.
Het publiek was beide voorstellingen door hun aanstekelijke energie direct betrokken vanaf de eerste scène en bleven actief meedenken en spelen door een juiste spanningsboog .
De beide acteurs blijven steeds zintuiglijk in contact met het publiek, zodat zij de juiste publieksenergie waarborgen.
Het was een prachtig theaterspel  in het hier en nu...". "...We zijn het er in het team over eens dat deze samenwerking in de volgende CKV bijeenkomst absoluut wenselijk is"
.

N. Zeegers-Petersen
Dramadocent Schakel college


Improviseren kun je leren!

In deze workshop worden de basisprincipes van het improviseren aangeleerd en wordt er daarna gewerkt aan kleine scenes die van uit het niets ontstaan. De leerlingen ervaren hoe het is om te acteren en leren te vertrouwen op hun eigen verbeelding. Niets is te gek, want de docent bouwt een veilig vangnet. Belangrijke speerpunten zijn plezier, het aanboren van talent en succeservaring.

Duur: minimaal 30 minuten maximaal 2 uur
Aantal leerlingen: 15 per docent.
Prijs: €60,- per docent, per uur

Het onderwijsaanbod van HOOX is te vinden in de CiST brochure voor het schooljaar 2018/2019.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram